Barcelona, 9 de setembre de 2020

La Seguretat Social (INSS) canvia de criteri, després de tres sentències del Tribunal Suprem, i estableix ara, amb caràcter retroactiu, que els autònoms societaris poden acollir-se a la bonificació de quotes de la tarifa plana.

Aquest canvi de criteri figura en una nota emesa per l’àrea d’impugnacions de la Subdirecció General d’Ordenació i Impugnacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que ha notificat als departaments regionals d’impugnació l’ordre perquè es tramitin totes les sol·licituds de la tarifa plana, tant de persones físiques com d’autònoms societaris.

En concret, el Suprem ha donat la raó als autònoms que van denunciar que la Seguretat Social els impedia accedir a la tarifa plana per a autònoms per la seva condició de societari en resoldre que “no pot impedir-se l’aplicació dels beneficis en la cotització prevists en l’article 31 de la Llei 20/2007, de l’Estatut del Treball Autònom, als treballadors que ostenten la condició de socis de societats mercantils capitalistes”.

La Tresoreria assenyala que “procedeix modificar el criteri que ha vingut mantenint de manera que es permeti als treballadors autònoms socis de societats mercantils capitalistes, ja sigui de societats limitades o anònimes, accedir a aquests beneficis en la cotització”.

Per tant els autònoms societaris que compleixin els requisits per a l’aplicació de la bonificació de quotes tenen dret a la seva aplicació, tant si han interposat reclamació prèvia com si ho fan ara.