• Confecció i revisió comptable
  • Elaboració de Comptes Anuals
  • Elaboració d’Informes Financers
  • Legalització de llibres comptables
  • Anàlisi de Balanços