• Assessorament i gestió de traspassos de negocis i unitats d’activitat
  • Elaboració de Plans de Viabilitat Econòmica
  • Plans de finançament
  • Representació davant entitats financeres per a la sol·licitud de finançament