SOCIETATS MERCANTILS

  • Constitució de Societats Mercantils
  • Concurs de Creditors
  • Assessoria en modificacions societàries. Formalització d’acords socials.
  • Fusions, escissions i transformacions.
  • Pactes de socis
  • Redacció de contractes
  • Testaments i pactes successoris
  • Liquidació i dissolució de societats