ASSESSORAMENT I GESTIÓ LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

  • Contractació laboral. Assessorament en les diferents modalitats de contractació i extinció de contractes de treball, així com en matèria de cotitzacions, bonificacions i incentius a la contractació.
  • Quantificació de costos salarials i costos empresarials de treballadors i plantilles.
  • Enquadrament en els règims de la Seguretat Social corresponents: règim general, autònoms, artistes, empleats de la llar, representants de comerç, etc. En particular, enquadrament de socis i administradors.
  • Assessorament en matèria de contingències protegides per la Seguretat Social.
  • Assessorament en polítiques de cotització i jubilació. Planificació i càlcul de prestacions i pensions.